Безплатна доставка над 800 лв. – Доставка до 4-5 работни дни – Замяна до 14 дни след доставка

Условия за ползване

Български адрес за връщане:

FROGMAN s.r.o. - Speedy / ID 1729
1729C
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ 5
2227 БОЖУРИЩЕ
Bulgaria

Дефиниции

"Стока" е продукт, който се продава посредством електронния магазин www.mahogany.bg. "Продавач" е търговец, който продава своите стоки посредством електронния магазин - инж. Peter Greša, L. Podjavorinskej 34, 94901 Nitra, Slovakia IČO(EИК): 31126961, IČ DPH(ИН по ДДС): SK1020400282. „ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки. 

Договора за продажба се сключва между Продавач и Потребител на български език. Той остава при продавача, като е изцяло достъпен по всяко време от потребителя. 

Разпоредби

Тези Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин www.mahogany.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Условията за ползване) или бутон, разположен на уебсайта: www.mahogany.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Условия за ползване. Настоящите Условия за ползване са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Настоящите Условия за ползване са съобразени с българското Търговско право, със Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

Цена на стоките и доставката

Актуалните цени на стоките са  посочени в www.mahogany.bg. Kъм тези цени не е включена цената за доставка. Тя се заплаща отделно от потребителите. Повече информация в графата Доставка.

Поръчка на стоки

Потребителят може да направи поръчка онлайн през нашият електронен магазин www.mahogany.bg.

Поръчаните стоки можете да върнете в срок от 14 работни дни без никакви проблеми и въпроси. Ние държим на клиентите си затова рекламациите и исканията за подмяна на продукт се извършват възможно най-бързо и без излишни неудобства. Единственото изискване при връщане на продуктите е те да бъдат в първоначалният си вид, невредими.  

Срок на доставка

Доставката на стоки се извършва в рамките на 7 работни дни в зависимост от начина на поръчка. Ако съответната стока не е в наличност, но присъства в каталога с продукти, срокът на доставка се увеличава до 5 седмици. Причини за това са, че съответната стока трябва да се поръча на производителите за изработване. В този случай продавача може да се договори с потребителят за удължаване на срока на доставка или подмяна на стоката с подобна за същата цена и качество.

Доставка и получаване на стоките

След заплащане на стоките и доставката, продавача е задължен да предостави на потребителя закупените стоки в добра кондиция, на обещаната цена и заявеното количество. Доставката се извършва по пощата. Преди да получи стоката, потребителя е длъжен да потвърди поръчката и да заплати цената на стоката и на доставката. При получаване на стоката, потребителя се подписва с цел удостоверяване целостта на стоката и сравнява стоките с тези написани на Листа за доставка/ Фактурата / Протокола.

Прекратяване на поръчка

Потребителя може да откаже поръчката до 24 часа след заявяването и, без да посочва причина или да се откаже от договора в рамките на 7 работни дни. Това може да направи на телефон +421918 47 11 48 или на e-mail info@mahogany.bg. Ако потребителя откаже поръчката в срок от 24 часа от заявяването и, и след като е заплатил продуктите, продавачът е длъжен да му възвърне заплатената сума.

Дефекти на стоката, гаранционен срок и рекламация

Продавача е отговорен за дефектни стоки при получаване от страна на потребителя. Ако определения дефект може да бъде отстранен, продавачът е длъжен безплатно да отстрани дефекта без неоправдано забавяне. Също така потребителя има право да поиска замяна на дефектната стока или ако дефекта е на част от стоката, подмяна на частта. Естествено, ако това не е свързано с допълнителни разходи за продавача или ако дефекта е минимален. Ако дефекта върху стоката не е отстраним и стоката е неизпползваема, потребителя има право на замяна на стоката незабавно или може да се откаже от договора. За стоки с неотстраними дефекти, също така потребителя има право на отстъпка на съответната стока. Гаранционния срок на стоките е 24 месеца и започва да тече от момента на получаването на стоката. Рекламация на стоките се приема пряко от продавача от който е закупена стоката. Ако имате някакви въпроси можете да се свържете с нас на телефон +421 918 47 11 48.

Рекламация не се прилага в следните случаи:

- при неправилна употреба (разкъсване, разтегляне, промяна в материята от неправилна употреба, обгорени стоки и др. )

Отказ от договора 

(1) Потребителя има право, без да посочва причина, в 7 дневен срок от получаване на стоката да се откаже от договора след като информира навременно продавача.

(2) При отказ от договора потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

(3) При отказ от договора, ако потребителят е заплатил стоката, продавача е длъжен да възстанови изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от предявения иск за отказ от договора.

(4) Сумата не се възстановява, докато потребителя не върне стоката. Разходите за връщане на стоката се поемат от потребителя. 

(5) Ако стоките не бъдат върнати в уреченият срок, отказ от договора не може да се осъществи. 

Ако продавача наруши договора, като не успее да изпрати поръчаните продукти, поради някаква причина, е задължен да информира потребителя възможно най-скоро и до 15 дни да му възвърне заплатената сума или капаро. Изключение е ако продавача и потребителя се договорят за подмяна на продуктите.

Ако продавача и потребителя не се договорят за подмяна на продуктите, продавача е длъжен да заплати всички разходи, които потребителя е направил при поръчката на стоката. 

При подмяна на продуктите, продавача е длъжен да достави на потребителя нови продукти, които са на същата цена и качество. 

Условия за отказ от договора

За връщане на стоки предварително ни уведомете не телефон +421918 47 11 48, или на e-mail: info@mahogany.bg. Стоките изпратете чрез препоръчано писмо или колет на следният адрес:

Peter Greša

L. Podjavorinskej 34

94901 Nitra

Slovakia

Стоките трябва да бъдат неизползвани, неповредени в първоначалният си вид, за да могат да бъдат продадени отново. Стока с премахнати етикети се счита за използвана. Стоките трябва да са в оригиналната си опаковка, заедно с доказателство за покупка (фактура). Препоръчваме стоките да се застраховат.

Защита на личните данни

www.mahogany.bg с представител инж. Peter Greša е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

Задължения на продавача

При извършване на електронна търговия, продавача е задължен да информира потребителя преди да предложи стоки и услуги, както и преди сключването на договор от разстояние за следните неща:

 - ако продавача е физическо лице - неговата самоличност и постоянен адрес. Ако е юридическо лице - име на фирмата и адрес.

 - да изготви списък на стоките или услугите 

 - да укаже цената на стоките или на предложените услуги

 - да информира за условията за доставка и разходи по доставката 

 - да укаже методите за плащане

 - да запознае потребителя с условията за отказ от договора

 - да осигури наличност по вид и количества съобразени със заявките на КУПУВАЧА.

 - да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост. Стоките публикувани за продажба в уебсайта са оригинални, с доказан произход.

 - всички стоки, продадени и доставени от ПРОДАВАЧА, остават собственост на ПРОДАВАЧА до окончателното уреждане на всички финансови задължения на КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА.

 - да предоставя на КУПУВАЧА необходимите документи, свързани с доставката на стока.

 - да не продава и да не отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от КУПУВАЧА лична информация на трети лица.

Авторски права

Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.